{{Message}}

Vormen van urine-incontinentie

Er zijn vele vormen van incontinentie. Het kan zijn dat u een paar keer per maand ongewild een paar druppels urine verliest, maar het kan ook iedere dag of voortdurend gebeuren en gaan om grotere hoeveelheden. In het ergste geval kunt u uw urine en ontlasting overdag en ’s nachts niet ophouden. Het is belangrijk duidelijk vast te stellen om welke vorm van incontinentie het gaat, zodat de behandeling goed op de persoon afgestemd kan worden. De meest voorkomende vormen van incontinentie zijn stressincontinentie en urge-incontinentie of een mengvorm daarvan. Ook andere vormen komen hier aan de orde.

•   Stressincontinentie
•   Urge-incontinentie
•   Mixed incontinentie
•   Overloopincontinentie
•   Reflexincontinentie
•   Functionele incontinentie

Stressincontinentie

Stressincontinentie (of inspanningsincontinentie) is het verlies van urine bij verhoogde buikdruk. Als u stressincontinentie heeft, heeft u een normale aandrang en geen problemen bij het plassen, maar verliest u ongewild urine wanneer u moet lachen, hoesten, niesen, sporten, tillen of plotseling opstaan. Dat komt doordat bij deze bewegingen de druk in de buikholte plotseling verhoogd wordt. Door deze druk wordt de urine als het ware uit de blaas geperst en verliest u zonder aandrang te voelen urine. Dit kunnen een paar druppels zijn, maar soms ook een grotere hoeveelheid. Stressincontinentie komt vooral bij vrouwen voor als gevolg van een zwangerschap. De bekkenbodemspieren zijn dan verzwakt of uitgerekt en sluiten de plasbuis onvoldoende af. Oefeningen tijdens en na de zwangerschap kunnen dit voorkomen. Soms treedt inspanningsincontinentie op bij mannen na een operatie aan de prostaat. Ook komen de klachten voor bij vrouwen na de menopauze, doordat de bekkenbodemspieren ten gevolge van de veranderde hormoonhuishouding verzwakt zijn.

Urge-incontinentie


Urge-incontinentie (ook wel aandrangincontinentie) is het ongewild verlies van urine door een plotseling, niet te onderdrukken aandrang om te plassen. Deze vorm komt voor bij zowel mannen als vrouwen. Aandrang ontstaat zomaar, ook op specifieke momenten, bijvoorbeeld door het geluid van een stromende kraan. Ook kan men door een plotselinge beweging of tijdens het lopen het gevoel krijgen nodig te moeten plassen.

Bij urge-incontinentie moet u vaak plassen en verliest u urine direct na het moment van aandrang en kunt u niet op tijd het toilet bereiken. Het ongewild verlies van urine kan wel vijftien keer per dag voorkomen, in sommige gevallen zelfs vaker. De hoeveelheid urine die iemand verliest, verschilt per keer en per persoon. Soms gaat het om enkele druppels, soms om de hele blaasinhoud. De oorzaken van urge-incontinentie zijn blaasontsteking, het blaaspijnsyndroom (interstitiële cystitis), blaasstenen, tumoren, een verhoogde urineproductie (bijvoorbeeld door diureticum) en aandoeningen aan het zenuwstelsel.

Mixed incontinentie

Mixed incontinentie (of gemengde incontinentie) is een mengvorm van aandrang- en inspanningsincontinentie. Iemand kan plotseling een hevige aandrang om te plassen voelen, maar ook wat druppels urine verliezen als men bijvoorbeeld hoest of lacht. Het is bij mixed incontinentie belangrijk om na te gaan van welke vorm u het meeste ongemak heeft. Een dagboekje waarin u bijhoudt hoeveel en hoe vaak u urine verliest, kan hierbij helpen.

Overloopincontinentie

Overloopincontinentie is een combinatie van een blaasprobleem en een probleem met het afsluitmechanisme van de blaas. De blaas heeft een verminderde samentrekkingskracht. U kunt niet of slechts gering persen, waardoor de blaas de urine niet goed afvoert. Daardoor blijft er na het plassen een steeds grotere hoeveelheid urine achter in de blaas (residu). Doordat de blaas zo uitgerekt is, kan hij niet meer samentrekken om de urine te lozen, wat ertoe kan leiden dat u helemaal niet meer kunt plassen. Bovendien kan het afsluitmechanisme de overvolle blaas niet afsluiten. Overloopincontinentie komt vaak voor bij oudere mannen met een vergrote prostaat. Het plassen lukt niet goed, omdat de vergrote prostaat de plasbuis gedeeltelijk dichtknijpt.

Andere oorzaken kunnen medicatie of een verzakking zijn. De verzakking kan zo erg zijn dat er een knik in de plasbuis ontstaat. Iemand bij wie na het plassen geleidelijk een residu ontstaat, voelt dit vaak niet. Hij plast in veel gevallen kleine beetjes, omdat hij slechts een gedeelte van de urine uitplast. Urineverlies treedt ook op als u zich inspant, waardoor het kan lijken dat u stressincontinentie heeft.

Een overvolle blaas kan blijvende schade aan de nieren aanrichten. De nieren kunnen de urine namelijk niet meer goed afvoeren naar de blaas. De druk in de nieren kan daardoor behoorlijk oplopen en de doorbloeding in zo’n gevaar brengen dat het nierweefsel beschadigt.

Reflexincontinentie

Bij reflexincontinentie voelt u helemaal geen prikkel om te plassen en kunt u niet meer bewust plassen of de plas ophouden. De blaas leidt een eigen leven en leegt zich met regelmatige tussenpozen. Dit kan ook gebeuren bij een prikkel van buitenaf, bijvoorbeeld wanneer u zittend in een rolstoel over een hobbel rijdt. Het probleem ligt bij deze vorm van incontinentie in een onderbreking van zenuwbanen in het ruggenmerg of de hersenen. Dit kan een aangeboren spina bifida zijn, maar kan ook ontstaan door bijvoorbeeld een dwarslaesie, multiple sclerose of tumoren.

Functionele incontinentie

Functionele incontinentie is een vorm van ongewild urineverlies zonder dat er een afwijking bestaat aan de blaas of urinewegen. Het kan bijvoorbeeld komen doordat iemand slecht ter been is of het toilet te ver weg ligt. Er is in dit geval dan ook geen specifieke behandeling mogelijk. De oplossing ligt in het aanpassen van de omgeving en bijvoorbeeld kiezen voor kleding die gemakkelijk uit gaat, als iemand een slechte handfunctie heeft.