{{Message}}

DON: Dwarslaesie Organisatie Nederland

Dwarslaesie Organisatie Nederland is dé belangenorganisatie voor mensen met een dwarslaesie of een caudalaesie en hun naasten.

Wat doet DON?

Door een dwarslaesie of caudalaesie zijn mensen meestal plotseling ernstig gehandicapt. In het revalidatiecentrum leren ze daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Maar eenmaal thuis worden de vele ongemakken vaak pas echt duidelijk. De vrijwilligers die actief zijn binnen Dwarslaesie Organisatie Nederland, hebben dit proces zelf meegemaakt. Zij willen hun ervaringen graag doorgeven. En door krachtenbundeling en inbreng van ervaringskennis willen zij zich inzetten voor de gemeenschappelijke belangen.

Informeren

Mensen met een dwarslaesie of caudalaesie hebben te maken met een breed scala aan medische complicaties. Betrouwbare, onafhankelijke en goed toegankelijke informatie is van levensbelang.Dat geldt ook voor de vaak ingewikkelde wet- en regelgeving waar zij mee te maken hebben, zoals Wmo, Wlz, Zorgverzekering, Pgb, WIA etc. In het dagelijks leven zijn ze bovendien sterk afhankelijk van goede informatie over leven & participeren met een beperking, bijv. kwaliteit van hulpmiddelen, reizen / vakantie met een dwarslaesie of caudalaesie, toegankelijkheid van gebouwen, openbaar vervoer, etc.

Elkaar ontmoeten

De organisatie organiseert regelmatig bijeenkomsten voor haar leden. Naast ontmoeting en ervaringsuitwisseling worden er actuele en interessante thema’s behandeld. Wil je weten wanneer ze bij jou in de buurt een bijeenkomst organiseren? Kijk in de agenda voor data en onderwerpen.

Ervaringskennis delen

DON-leden en mensen met een nieuwe dwarslaesie of caudalaesie die in een revalidatiecentrum behandeld worden, kunnen een beroep doen op de ervaringskennis van de DON-vrijwilligers. Sinds het bestaan van dee vereniging (1976) kan dat al binnen de verzorgingsgebieden van de revalidatiecentra. Nu bestaat ook de mogelijkheid om elkaar landelijk ‘op te zoeken’.

Individuele belangenbehartiging

Waar dat mogelijk is, helpen zij u met problemen die samenhangen met de dwarslaesie. Dat kunnen problemen zijn op emotioneel gebied, maar ook praktische problemen en problemen met instanties. Vindt hier meer informatie.