{{Message}}

De juiste toilethouding

Problemen bij het plassen of ontlasten kunnen ontstaan zijn door een verkeerde zithouding.
Het aannemen van een juiste houding kan klachten door obstipatie, een zwakke urinestraal of
blaasonsteking verminderen en zelfs voorkomen.

Wij hebben voor u een handige flyer ontwikkeld voor het hanteren van de juiste houding bij toiletgebruik.