{{Message}}

Verschillende vergoedingssytemen

Invulling per zorgverzekeraar verschilt

Hoewel stomazorg, wondzorg, continentiezorg en katheterzorg worden vergoed ongeacht bij welke zorgverzekeraar u bent verzekerd, is elke zorgverzekeraar wel vrij om de wijze van vergoeding te bepalen. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld aantallen of de regelmaat waarmee u kan bestellen.

Zorgverzekeraars werken met drie verschillende vergoedingssystemen. De zorgverzekeraar kan jaarlijks besluiten om de vergoeding op een andere manier in te richten. Over het algemeen zal een zorgverzekeraar niet snel veranderen van vergoedingssysteem. Maar het is wel mogelijk.

Zelf bepalen bij wie je verzekerd bent

Wij adviseren u daarom om elk nieuw kalenderjaar goed te kijken hoe uw zorgverzekeraar exact invulling geeft aan bijvoorbeeld eventuele normering en wijze van vergoeding van de medische hulpmiddelen die u gebruikt. Indien u wilt overstappen of een bestaande overeenkomst met uw zorgverzekeraar wil aanpassen (bijvoorbeeld van natura naar restitutiepolis) moet u dit vóór 1 januari bij uw huidige zorgverzekering aangeven. U heeft tot 1 februari de tijd om een nieuwe verzekering bij een andere zorgverzekeraar af te sluiten

Verschillende vergoedingssystemen

Er bestaan in het huidige zorglandschap drie verschillende vergoedingssystemen: Clusterprijsvergoeding, AIP min kortingsregeling vergoeding en dagprijzenvergoeding. Dit is een vast gegeven voor u als gebruiker en voor ons als medisch speciaalzaak.

1.    Clusterprijzen vergoedingssysteem

Gebruikt door de zorgverzekeraar bij stomazorg, katheterzorg en wondzorg.

Bij clusterprijzen hanteert de zorgverzekeraar een gemiddelde prijs per productgroep (bijvoorbeeld de productgroep vlakke stomaplakken / de productgroep verblijfskatheters /de productgroep traditionele wondgazen). De vergoeding is een gemiddelde weergave van alle producten die binnen deze productgroep vallen. De exacte indeling per cluster en de vergoeding van een hulpmiddel uit een bepaald cluster verschilt per zorgverzekeraar.

2.    Vergoeding gebaseerd op AIP min kortingsregeling

Gebruikt bij de zorgverzekeraar bij stomazorg, katheterzorg, continentiezorg en wondzorg

AIP min (Apothekers Inkoop Prijs) is een vergoeding op basis van de vaste prijs die door de fabrikant is vastgesteld (en vastgelegd in de Z-index) minus een korting die door de zorgverzekeraar wordt bepaald.

3.    Vergoeding gebaseerd op dagprijzen

Gebruikt bij de zorgverzekeraar bij  stomazorg, katheterzorg, continentiezorg en wondzorg

Een dagprijsvergoeding is een vaste vergoeding per patiënt per dag. Elke zorgverzekeraar hanteert zijn eigen normen en richtlijnen voor wat er binnen deze vergoeding valt. 


Lees hier meer over de vergoeding bij Stomazorg

Lees hier meer over de vergoeding bij Wondzorg

Lees hier meer over de vergoeding bij Continentiezorg absorberend

Lees hier meer over de vergoeding bij Katheterzorg