{{Message}}

Vergoeding stomasteunbandage

Binnen de wet en regelgeving wordt bepaald wat er onder ‘de aanspraak’ valt en wat moet worden vergoed. Deze wet en regelgeving wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraar en is ook de basis voor de contracten tussen de medisch speciaalzaak en de zorgverzekeraar. Indirect geeft Mediq CombiCare dus uitvoering aan de wet.

In de regelgeving omtrent stomasteunbandage is duidelijk vermeld dat er sprake moet zijn van een medische noodzaak en dat de bandage alleen binnen de aanspraak valt als er sprake is van een parastomale hernia. In dat geval mogen in het éérste jaar na het aanleggen van de stoma twee stomasteunbandages  worden vergoed. Het daarop volgende jaar kan er steeds één band ter vervanging worden vergoed.

Hoe zit het met stomasteunhemden- en broeken?

Stomasteunhemden- en broeken vallen in principe niet onder de wettelijke aanspraak en kunnen alleen geleverd worden als er een aanvullende informatie wordt aangeleverd bij de zorgverzekeraar en hier vooraf apart toestemming voor wordt gegeven door de zorgverzekeraar.

Hoe handelen wij in het geval van uitzonderingen?

Zoals in alle gevallen is het uitgangspunt functiegericht voorschrijven. Samen met de stomaverpleegkundige in het ziekenhuis wordt bepaald welk product het meest adequaat is voor de patiënt. Als dit een stomasteunhemd of broek moet zijn (ongeacht het merk) zal Mediq CombiCare hiervoor toestemming aanvragen bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar bepaalt uiteindelijk op basis van deze aanvraag of iets wel of niet wordt vergoed.

Deze procedure geldt ook voor het aanvragen van stomasteunbandage voor patiënten waarbij er geen sprake is van een parastomale hernia. Heeft u specifieke vragen? Neem dan contact op met onze Zorgadvieslijn.