{{Message}}

Hulp nodig?

Uw behandelaar geeft door wat u nodig heeft. Wij leveren direct bij u thuis. 

Oorzaken

We onderscheiden verschillende soorten wonden met verschillende oorzaken en behandelmethoden: 

Circulatiestoorniswonden

...ontstaan door onvoldoende zuurstofvoorziening en/of voeding van de weefselcellen, die decubitus (doorligplekken), ulcus cruris (open beenwonden) en een diabetische voet tot gevolg kunnen hebben.

 

Oncologische wonden

...zijn het gevolg van oncologische ulcera door de tumor zelf of worden veroorzaakt door de behandeling.  

 

Infectiewonden

...worden veroorzaakt door onvoldoende (plaatselijke) afweer tegen micro-organismen, zoals parasieten, bacteriën, virussen, schimmels en gisten.   

 

Mechanische wonden

...zijn veroorzaakt door scherp of stomp geweld van buitenaf, zoals chirurgische, steek-, snij-, schaaf-, schot-, scheur- en kneuswonden.  

 

Chemische wonden

...ontstaan door inwerking van stoffen, zoals sterke zuren, basen, sommige zouten, chloor, traan- en oorlogsgas of vloeibare organische brandstoffen.  

 

Thermische wonden

...loop je op door verbranding of bevriezing.  

 

Elektriciteitswonden

...ontstaan door blikseminslag of elektriciteitsdoorgang. Stralingswonden ontstaan als gevolg van zonnebrand, röntgen- of radioactieve straling. Niet alle wonden genezen even snel. Het kan gebeuren dat een (chirurgische) wond niet direct gesloten kan worden, bijvoorbeeld doordat deze wondvocht produceert, de wond geïnfecteerd is of de huid te erg beschadigd is. Dit heet vertraagde of secundaire wondgenezing. Als een wond wel goed kan genezen spreekt men van een ongestoorde of primaire wondgenezing.