{{Message}}

De invloed van pijn

Specifieke factoren die van invloed zijn op de wondgenezing zijn pijn en wondinfectie. Pijn is te onderscheiden in chronische en acute pijn. Men spreekt van chronische pijn als pijn langer dan drie maanden duurt.

Na elke verwonding, ongeacht de aard of grootte, treed besmetting op van het onderliggende weefsel. Dat kan exogene besmetting zijn via lucht, handen of besmette voorwerpen of endogene besmetting via de huid en slijmvliezen. Deze besmetting is voor de wondgenezing geen probleem, want daardoor zullen er meer macrofagen, ofwel cellen die ziekteverwekkers zoals bacteriën en virussen inwendig kunnen afbreken, naar het wondbed verhuizen.

Als de afweer tegen infecties verlaagd is, kan deze besmetting veranderen in een wondinfectie. De micro-organismen krijgen de kans zich in het weefsel te vermenigvuldigen en dat leidt tot ontstekingsverschijnselen als roodheid, zwelling, warmte en pijn. Deze micro-organismen veroorzaken een ontregeling van de wondgenezing, zodat deze stagneert.