{{Message}}

De rol van voeding

Ook uw voeding heeft grote invloed op de genezing van de wond. Vaak eten patiënten minder vanwege verminderde eetlust, pijn en/of vermoeidheid. Een diëtist kan u adviseren over de juiste voeding. Hiertoe berekent hij / zij of gewone voeding voldoende is of dat er aanvulling nodig is van drinkvoeding en/of sondevoeding of zelfs volledige sondevoeding gegeven moet worden. Het streven is zoveel mogelijk gewoon te blijven eten. Het is zinvol om dagelijks de calorieën te tellen en frequent te overleggen met de diëtist.

De aanwezigheid van wonden zorgt ervoor dat het lichaam extra behoefte heeft aan eiwit. Een volwassene met een wond heeft 1,2 tot 1,7 gram eiwit nodig per kilogram lichaamgewicht. Een persoon van 60 kg met een wond heeft ongeveer 90 gram eiwit per dag nodig. Eiwitrijke producten zijn melk, melkproducten, vlees, vis, kaas, soja en noten. Indien nodig, bijvoorbeeld bij een slechte eetlust, kan men eiwitrijke dieetproducten gebruiken.

Ook is er extra behoefte aan energie. De benodigde hoeveelheid energie van volwassenen varieert van 1900 tot 2600 kcal. Bij koorts komt er per graad temperatuursstijging 12% energiebehoefte bij. Bij een ernstige infectie is 40 tot 60% meer energie nodig, bij uitgebreide brandwonden 100%. Energieverrijking is te verkrijgen door brood dik te besmeren, door tussendoortjes als koek, cake, kaas, worst of nootjes.

De laatste jaren wordt steeds meer bekend over de rol van specifieke voedingsstoffen bij de wondgenezing. Deze stoffen worden steeds vaker in speciale aanvullende voedingen gedaan. Voldoende vocht is nodig om de afbraakstoffen van weefselbeschadiging (ureum, kreatinine) uit het lichaam te verwijderen en nieuwe aanvoer van voedingsstoffen te waarborgen. Ook het wondvocht zelf betekent natuurlijk verlies van vocht. Praktisch gezien betekent dit u minimaal twee liter vocht per dag tot u moet nemen.