{{Message}}

Wat kunt u zelf doen?

Wat kunt u doen om de genezing van de wond te bevorderen?
Om een optimale wondgenezing te bereiken zijn naast de keuze van de juiste wondbedekker ook andere factoren van belang.
    Deze factoren kunnen van algemeen of specifieke aard zijn.
  • De motivatie van de patiënt
  • de lichamelijke conditie
  • de circulatie en zuurstofvoorziening van de weefsels
  • goede voeding
    Deze factoren dragen allemaal bij aan een optimale genezing van een wond. Wanneer u voorlichting krijgt over de ontstaanswijze van de wond, de behandeling, de preventieve maatregelen die u kunt nemen en over het gebruik van de wondbehandelingsproducten, kan dit uw motivatie bevorderen om zo goed mogelijk voor uzelf en uw wond te zorgen.

    Om uw lichamelijke conditie op peil te houden moeten onderliggende ziektes die een weerslag kunnen hebben op uw