{{Message}}

Wondbehandeling

Wonden zijn te behandelen door spoelen, gebruik van drains, fixatie en negatieve drukbehandeling.

Na het verwijderen van de wondbedekker moet het wondbed vaak gereinigd worden. Dit gebeurt meestal door te spoelen. Spoelen is bijvoorbeeld belangrijk als de wond bij letsel verontreinigd is door straatvuil, wondvocht produceert, het wondbed bedekt is met los debris (restanten na een geneeskundige behandeling) of als een verbandmiddel wordt gebruikt dat partikels in de wond kan achterlaten, zoals een hydrocolloïd, alginaat, vet gaas of zalf.

Een chirurg kan een drain in een wond aanbrengen. Deze bevindt zich in het wondbed of loopt via een aparte huidsnede naast de wond. Drains zijn nodig om bloed en bloedproducten, die zich verzamelen in een wond, te verwijderen. Tevens kunnen drains dienen om pus in geïnfecteerde wonden te verwijderen en om wonden te spoelen.
 
Wondmateriaal moet goed gefixeerd worden, zodat de wondbedekker goed op zijn plaats blijft zitten en u uw bewegingsvrijheid houdt. De wijze van fixatie van het wondverband is afhankelijk van de plaats en grootte van de wond en van de toegepaste wondbehandeling. Fixatie kan plaatsvinden met pleisters, zwachtels, netverbanden of buisverbanden. De plaats waar een wond zich bevindt is essentieel voor de keuze van een product. Aandachtspunten zijn plekken waar gemakkelijk infectie kan optreden, huidplooien, de nabijheid van gewrichten, aanwezigheid van pezen of bot en functionaliteit van bepaalde lichaamsdelen.  

Wondbehandeling door middel van negatieve druk (‘sealen’) zorgt voor een toename van de doorbloeding, bevordert de vorming van nieuwe bloedvaten uit bestaande bloedvaten, verkleint het wondoppervlak, vermindert remmende factoren in wondvloeistof en bevordert celontwikkeling.