{{Message}}

De Mediq Darmspoelservice thuis

Omdat thuis ‘alles anders is’, komen we bij je patiënt thuis. 

De Mediq Darmspoelservice bestaat uit 3 stappen en wordt afgestemd op jouw behoefte zodat wij een instructie op maat kunnen leveren:

1Instructie darmspoelen in de thuissituatie

Een verpleegkundige van de Mediq Darmspoelservice legt uit waar het darmspoelsysteem uit bestaat en hoe het werkt. Via een mondelinge instructie leert je patiënt vervolgens zelf om te gaan met het darmspoelsysteem en de behandeling eigen te maken.
  

2. Telefonische nazorg

Na de instructie wordt direct met je patiënt een belmoment ingepland. Zo kunnen wij nagaan hoe het gaat met de zelfredzaamheid en vragen beantwoorden. Naar behoefte worden er extra belmomenten ingepland. In een periode van 6 maanden bellen wij maximaal 4 keer na.
  

3. Terugkoppeling

Je wordt door Mediq op de hoogte gehouden van de voortgang van het zelf darmspoelen bij je patiënt thuis. Dit doen wij na de eerste instructie en als de telefonische nazorg is afgerond. Indien opvolging vanuit jouw kant wenselijk is, verwijzen wij je patiënt in alle gevallen naar je door.